Do 1 lipca 2022 czekamy na rejestrację conajmniej 10 graczy ...

Najważniejsze informacje o Pszczyńskiej Grze Miejskiej 2022:

– nie zbieramy danych osobowych, sprawdzenie pełnoletności i rejestracja w grze odbywa się za pomocą formularza na portalu www.zrzutka.pl (szczegóły w regulaminie)
– zwycięzca gry miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2022 otrzyma połowę środków zgromadzonych w czasie rejestracji uczestników gry (w formie biletów na dowolnie wybrane seansy w kinie w Czechowicach D.), drugą połowę otrzyma fundacja Zwierzęca Arkadia z Jankowic.
– zarejestrowanym uczestnikiem gry miejskiej może być osoba pełnoletnia,

– można uczestniczyć w grze również jako niezarejestrowany uczestnik (szczegóły w regulaminie)
– gra miejska w Pszczynie rozpocznie 1 lipca 2022r. jeśli zarejestruje się co najmniej 10 uczestników

W skrócie jak dołączyć do gry :

1. Zapoznaj się z Regulaminem Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2022

2. Potwierdź swoją pełnoletność oraz podaj swój login w grze:
Wejdź na portal www.zrzutka.pl wypełnij formularz
:

wpłacający: Twój wybrany login w grze,
e-mail: Twój e-mail,
— wykonaj przelew weryfikacyjny (minimalna kwota 10 zł, maksymalna nieograniczona 🙂 wspierasz rozwój projektu miniCity 3.2 : całość wpłat jest przeznaczona na nagrody dla uczestników gry oraz na wsparcie fundacji Zwierzęca Arkadia z Jankowic).


3. Zainstaluj na swoim smartfonie aplikację miniCity 3.2 i zaloguj się swoim loginem.


4. Czytaj komunikaty na www.minicity.jankowice.pl oraz sprawdzaj zakładkę “zadanie” w aplikacji miniCity 3.2

Regulamin czyli zasady
Pszczyńskiej Gry Miejskiej
z aplikacją miniCity 3.2
edycja 2022

1. Organizatorzy Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2022

Organizatorem Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2022 jest autor projektu miniCity 3.2 logistycznie wspierany przez Fundację Zwierzęca Arkadia z Jankowic.
Komunikaty dotyczące Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2022 są publikowane na:
www.minicity.jankowice.pl
Aktualny stan gry udostępniony jest wszystkim zarejestrowanym uczestnikom Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2021 w arkuszu Google (wymagane konto Google).

2. Uczestnicy Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2022

Uczestnikiem Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2022 może być osoba pełnoletnia, która posiada smartfon z zainstalowaną aplikacją miniCity 3.2
Uczestnicy Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2022 biorą w niej udział na własną odpowiedzialność i na własny koszt.
Uczestnictwo w Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2022 oznacza akceptację regulaminu gry.

Uczestnicy Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2022 mogą brać udział w grze w charakterze “niezarejestrowanego uczestnika” lub “zarejestrowanego uczestnika“.

Zarejestrowany uczestnik Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2022to osoba pełnoletnia, która wsparła projekt miniCity 3.2 na portalu www.zrzutka.pl oraz podała w formularzu na www.zrzutka.pl :
— swój login (pseudonim) w Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2,
— swój e-mail,

Niezarejestrowany uczestnik Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2022 to osoba, która używa aplikacji miniCity 3.2 ale nie spełniła wszystkich wymogów zarejestrowanego uczestnika Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2022.

Minimalna liczba zarejestrowanych uczestników gry potrzebna do rozpoczęcia
Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2022 : 10 osób.
Jeśli do 1 lipca 2022r. nie uda się zebrać 10 chętnych graczy całość wpłat zostanie przekazana Fundacji Zwierzęca Arkadia.
Aplikacja miniCity 3.2 wymaga dostępu do Internetu oraz włączonej lokalizacji GPS.

3. Lista fundacji i OPP współpracujących z projektem miniCity 3.2

(aktualizacja 02-11-2021)

4. Wirtualne artefakty

Artefakty można zdobyć przy pomocy nawigacyjnej aplikacji miniCity 3.2 po dotarciu do celu zadania.
Artefakty zdobyte przez niezarejestrowanych uczestników gry można “odkupić” na wirtualnym targu w facebookowej grupie użytkowników aplikacji miniCity.

Liczba zadań w grze : 4
Zadania w grze są ogłaszane nie częściej niż raz w tygodniu nie dłużej niż przez 8 kolejnych tygodni od rozpoczęcia Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity edycja 2022.

Rozpoczęcie Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity edycja 2022 nastąpi po zarejestrowaniu co najmniej 10 uczestników gry i planowane jest na 1 lipca 2022r.

Liczba artefaktów w jednym zadaniu: 10 sztuk.
Liczba artefaktów w grze: 40 sztuk.

Każdy uczestnik gry może zdobyć 4 artefakty przy użyciu aplikacji miniCity 3.2.


Każdy zarejestrowany uczestnik gry może “odkupić” na wirtualnym targu jeden artefakt wystawiony do “sprzedaży” na facebookowej grupie użytkowników aplikacji miniCity wpłacając wylicytowaną kwotę na konto wybranej fundacji lub OPP współpracującą z projektem miniCity 3.2 (nie jest wymagane potwierdzenie wpłaty) lub niewspółpracującą z projektem miniCity 3.2 (wymagane potwierdzenie wpłaty).


Lista z loginami, aktualną ilością zdobytych artefaktów jest jawna i dostępna online wszystkim zarejestrowanym uczestnikom Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2022 w arkuszu Google (wymagane konto Google).

5. Wyłonienie zwycięzcy gry miejskiej

Zwycięzcą gry miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2022zostaje osoba lub kilka osób, które po zakończeniu gry miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2022 posiada/ją największą liczbę artefaktów.
Zwycięzca/cy otrzyma/ją bilety do kina na dowolnie wybrane seansy. Liczba biletów to równowartość połowy środków zgromadzonych podczas rejestracji uczestników gry z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2022 na portalu www.zrzutka.pl

6. Pozostałe regulacje

W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzję podejmuje organizator Pszczyńskiej Gry Miejskiej z aplikacją miniCity 3.2 edycja 2022.
Powyższy regulamin obowiązuje od 2 listopada 2021r.